BASIC ENGLISH – Angļu valodas kursi pieaugušajiem. No 0 līdz brīvai saziņai angļu valodā. Regulāras angļu valodas nodarbības.

Aicinām pieteikties jaunās angļu valodas grupās pieaugušajiem:

Elementary – pirmdienās un trešdienās no 8.30 līdz 10.00;  
– Low intermediate – 
otrdienās un ceturtdienās no 18.00 līdz 19.30;
– Pre-intermediate – svetdienās no  10.00 līdz 13.00;
Intermediate – otrdienās un ceturtdienās no 10.00 līdz 11.30;
– Intermediate –
 otrdienās un ceturtdienās no 18.00 līdz 19.30.

 Visu līmeņu angļu valodas programmas pieaugušajiem ietver sarunvalodas leksiku
un gramatiku, pilnveido valodas audio uztveri, lasīšanas un rakstīšanas iemaņas.
Valodas apguve notiek pa posmiem. Viena līmeņa kursa apgūšanai paredzētas 64
akadēmiskās stundas, kas aizņem četrus mēnešus.
Nodarbības notiek 4–8 cilvēku grupās divas reizes nedēļā pa divām akadēmiskajām
stundām. Iespējamas arī individuālas nodarbības. 

Turpinās pierakstīšana angļu valodas grupās. 2018./2019. gada nodarbību saraksts
Saraksts var mainīties, ņemot vērā dalībnieku vēlmes

elementary I,III 18.00-19.30
low elementary I,III 9.30-11.00
elementary II,IV 18.00-19.30
low pre-intermediate II,IV 09.30-11.00
pre-intermediate II,IV 18.30-20.00
intermediate II,IV 10.00-11.30
intermediate II,IV 18.30-20.00
high elementary I,III 18.15-19.45
weekend group* V; 1 x 180 min. 11.30-14.30
weekend group* VI; 1 x 180 min. 11.30-14.30

*Tiem, kas darbdienās ir ļoti aizņemti, piedāvājam nodarbības reizi nedēļā kādā no
brīvdienām – 4 akadēmiskās stundas.

Maksa par mācībām mēnesī:
2 reizes nedēļā pa 90 minūtēm – 82 eiro;
2 reizes nedēļā pa 120 minūtēm – 102 eiro;
1 reizi nedēļā pa 180 minūtēm – 89 eiro.

Īpašu popularitāti ir ieguvušas mūsu lietišķās saskarsmes programmas  Business
English, kā arī gupas, kurās sagatavo starptautiskajiem eksameniem TOEFL un
IELTS.

Piedāvājam individuālās nodarbības jums piemērotā laikā.

KLASS pasniedzēji cenšas strādāt tā, lai valodas apguve būtu pietiekami
intensīva, vienlaikus nepārslogojot kursantus. KLASS ir vienīgais valodu centrs
Rīgā, kas piedāvā unikālu – viegli apgūstamu un maksimāli efektīvu –
valodas apguves kursu, strādājot ar jēdzieniski emocionālo mācību
metodi (skat. sadaļu Intensīvie kursi).
Grupas veidojam, ņemot vērā klausītāju priekšzināšanas
un atbilstoši valodas kompetences līmeņiem, ko apstiprinājusi Eiropas Padome –
no nulles līdz spējai brīvi runāt angliski.
Lai noteiktu zināšanu līmeni, aicinām uz bezmaksas testēšanu otrdienās un
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.00 vai pēc vienošanās.
Kursu beidzēji saņem sertifikātu, kas apliecina zināšanu līmeni.

Aizpildiet on-line pieteikumu, un mēs operatīvi sazināsimies ar jums. Nodarbību dienu un laiku var noskaidrot pa tālruni 29572147, 67331988.
*Atlaide tikai tiem, kas irepriekš nav mācījušies KLASS.  Atlaide nesummējas ar citām atlaidēm.