Mīļie draugi, mūsu bijušie, pavisam nesenējie un – cerēsim un ticēsim! – nākamie klausītāji!

Darām zināmu, ka KLAS’S visiem saprotamu iemeslu dēļ pārtrauc darbību “dzīvajā” un pāriet uz attālinātu apmācību.

Esam spiesti tā rīkoties, lai gan vienmēr esam uzskatījuši un joprojām uzskatām, ka jebkuru valodu vajag apgūt tiešā kontaktā, Skolotāja un Audzēkņa ieinteresētā sadarbībā.



Taču šābrīža apstākļi no visiem prasa īpašu atbildību. Sargiet, lūdzu, sevi un citus, lai tad, kad beigsies karantīna, pašreizējie ierobežojumi un apdraudējumi, atgrieztos ierastajā dzīves ritmā. Lai atgrieztos ar vērtīgu pieredzi, ko būsim ieguvuši, atbalstot cits citu, rūpējoties par tuviem un tāliem, ticot saviem spēkiem un iespējām.

Pagaidām sūtiet uz mūsu vietni pieteikumus mācībām on-line. Mēs centīsimies jums palīdzēt.
Draugi, būsim mierīgi un darbīgi.

KLAS’S pasniedzēju vārdā Pereļmutere (Mabel)

Svarīga informācija! Karantīnas laikā sākam uzņemt bērnus vasaras programmās  “Summer Fun – Jautrā vasara” 2020 (jūnijs, jūlijs, augusts).    
Turpinām uzņemt intensīvā angļu valodas kursā. Piesakieties kursos līdz 1. jūnijam, jūsu ietaupījums – atlaide 42 eiro no mācību maksas. Par nodarbību sākumu paziņosim vēlāk. Sekojiet informācijai!