Pieaugušajiem

Valodu kursi pieaugušajiem grupās vai Individuālas nodarbības

Intensīvie kursi

Intensīvie angļu valodas apguves kursi.

Bērniem un pusaudžiem

Apmācību programma bērniem un jauniešiem no 4 līdz 18 gadiem.

VALODU KURSI PIEAUGUŠAJIEM, BERNIEM UN PUSAUDŽIEM
Jaunajā mācību gadā valodu centrs KLASS piedāvā valodu kursusgrupās, kā arī individuālas nodarbības pieaugušajiem, bērniem un pusaudžiem. Sākusies pieteikšanās nodarbībām jaunajā mācību gadā. Nodarbības jaunajās WEEKEND SCHOOL grupās sāksies 14. un 15. septembrī, pārējās grupās – 16. un 17. septembrī.   Piesakoties kursos līdz 17. septembrim, jūsu ietaupījums – 10 % no mācību maksas.
Lai pievienotos jaunajai grupai, iesūtiet pieteikumu on-line
BASIC ENGLISH – Angļu valodas kursi pieaugušajiem. No 0 līdz brīvai saziņai angļu valodā. Regulāras angļu valodas nodarbības. Viena līmeņa programma ilgst 4 mēnešus.
Jaunajā mācību gadā aicinām pieteikties jaunās angļu valodas grupās pieaugušajiem: Low elementary  –  elementary, Beginner –  low elementary, Low pre-intermediate, Pre-intermediate, Intermediate. Jaunajās angļu valodas grupās nodarbības sāksies 16. un 17. septembrī. Piesakieties kursos līdz 17. septembrim, un jūsu ietaupījums – 10 % no mācību maksas.

INTENSĪVIE ANGĻU VALODAS APGUVES KURSI.

Angļu sarunvaloda mēneša laikā. Unikāla iespēja – 1500 jaunu vārdu mēnesī! Ātri. Efektīvi. Lieliskā noskaņojumā!
Nākamo intensīvo kursu sākums – 2019. gada 18. septembrī. Piesakoties kursos līdz 16. septembrim, jūsu ietaupījums – 15 % no mācību maksas. Īpašs piedāvājums – atvediet draugu un abi saņemiet 30 % atlaidi. 

Lai pievienotos jaunajai grupai, iesūtiet pieteikumu on-line
Uzzināt vairāk

ANGĻU VALODAS KURSI BĒRNIEM un JAUNIEŠIEM vecumā no 4 līdz 18 gadiem.

Jaunajā mācību gadā KLASS aicina uz angļu valodas kursiem bērnus, skolēnus un jauniešus vecumā no 4 līdz 18 gadiem.Nodarbības jaunajās WEEKEND SCHOOL grupās sāksies 14. un 15. septembrī, pārējās grupās – 16. un 17. septembrī.   Piesakieties kursos līdz 17. septembrim un maksājiet par 10 % mazāk!

LATVIEŠU VALODAS KURSI BĒRNIEM un JAUNIEŠIEM.
Jaunajā mācību gadā KLASS aicina uz latviešu valodas kursiem. Jaunajās latviešu valodas grupās nodarbības sāksies 16. un 17. septembrī. Piesakieties kursos līdz 17. septembrim, un jūsu ietaupījums – 10 % no mācību maksas.
KRIEVU VALODAS KURSI BĒRNIEM un JAUNIEŠIEM.
Jaunajā mācību gadā KLASS aicina uz krievu valodas kursiem. Jaunajās krievu valodas grupās nodarbības sāksies 16. un 17. septembrī. Piesakoties kursos līdz 17. septembrim, jūsu ietaupījums – 10 % no mācību maksas.
VĀCU VALODAS KURSI BĒRNIEM un JAUNIEŠIEM.
Jaunajā mācību gadā KLASS aicina uz vācu valodas kursiem. Jaunajās vācu valodas grupās nodarbības sāksies 16. un 17. septembrī. Piesakieties kursos līdz 17. septembrim un maksājiet par 10 % mazāk!
FRANČU VALODAS KURSI BĒRNIEM un JAUNIEŠIEM.
Jaunajā mācību gadā KLASS aicina uz franču valodas kursiem. Jaunajās franču valodas grupās nodarbības sāksies 16. un 17. septembrī. Piesakieties kursos līdz 17. septembrim un maksājiet par 10 % mazāk!

Jaunajā mācību gadā valodu centrs KLASS piedāvā angļu, vācu, franču, latviešu un krievu valodas kursus grupās, kā arī individuālas nodarbības pieaugušajiem. Sākusies pieteikšanās nodarbībām jaunajā mācību gadā – tās sāksies 16. un 17. septembrī. Piesakoties kursos līdz 17. septembrim, jūsu ietaupījums – 10 % no mācību maksas.

Lai pievienotos jaunajai grupai, iesūtiet pieteikumu on-line.

BASIC ENGLISH – Angļu valodas kursi pieaugušajiem. No 0 līdz brīvai saziņai angļu valodā. Regulāras angļu valodas nodarbības. Viena līmeņa programma ilgst 4 mēnešus. Jaunajā mācību gadā aicinām pieteikties jaunās angļu valodas grupās pieaugušajiem: Low elementary  – elementary, Beginner  – low elementary, Low pre-intermediate, Pre-intermediate, Intermediate. Jaunajās angļu valodas grupās nodarbības sāksies 16. un 17. septembrī. Piesakieties kursos līdz 17. septembrim, un jūsu ietaupījums – 10 % no mācību maksas.

Latviešu valodas kursi pieaugušajiem.

Jaunajā mācību gadā KLASS aicina uz latviešu valodas kursiem. Jaunajās latviešu valodas grupās nodarbības sāksies 16. un 17. septembrī. Piesakoties kursos līdz 17. septembrim, jūsu ietaupījums  –   10 % no mācību maksas.

Viena līmeņa kurss LATVIEŠU VALODA PIEAUGUŠAJIEM ilgst 64 akadēmiskās stundas – 4 mēnešus. Nodarbības notiek divas reizes nedēļā pa divām akadēmiskajām stundām individuāli vai nelielās 4–8 cilvēku grupās.

Uzzināt vairāk

Franču valodas kursi.

Jaunajā mācību gadā KLASS aicina uz franču valodas kursiem. Jaunajās francu valodas grupās nodarbības sāksies 16. un 17. septembrī. Piesakieties kursos līdz 17. septembrim un maksājiet par 10 % mazāk!

Mācības notiek pa posmiem. Viena līmeņa FRANČU VALODAS kursa ilgums ir 64 akadēmiskās stundas – 4 mēneši. Nodarbības notiek divas reizes nedēļā pa divām akadēmiskajām stundām gan individuāli, gan nelielās 4–8 cilvēku grupās.

Uzzināt vairāk

Vācu valodas kursi pieaugušajiem.

Jaunajā mācību gadā KLASS aicina uz vācu valodas kursiem. Jaunajās vācu valodas grupās nodarbības sāksies 16. un 17. septembrī. Piesakieties kursos līdz 17. septembrim un maksājiet par 10 % mazāk!

Viena līmeņa VĀCU VALODAS kursa ilgums ir 64 akadēmiskās stundas – 4 mēneši. Nodarbības notiek divas reizes nedēļā pa divām akadēmiskajām stundām gan individuāli, gan nelielās 4–8 cilvēku grupās.

Uzzināt vairāk

Krievu valodas kursi pieaugušajiem.

Jaunajā mācību gadā KLASS aicina uz krievu valodas kursiem. Jaunajās krievu valodas grupās nodarbības sāksies 16. un 17. septembrī. Piesakoties kursos līdz 17. septembrim, jūsu ietaupījums – 10 % no mācību maksas.

Mācības notiek pa posmiem. Viena līmeņa KRIEVU VALODAS kursa ilgums ir 64 akadēmiskās stundas – 4 mēneši. Nodarbības notiek divas reizes nedēļā pa divām akadēmiskajām stundām gan individuāli, gan nelielās 4–8 cilvēku grupās.

Uzzināt vairāk

Intensīvie angļu valodas apguves kursi.

Angļu sarunvaloda mēneša laikā. Unikāla iespēja – 1500 jaunu vārdu mēnesī!

Nākamo intensīvo kursu sākums – 2019. gada 18. septembrī.  Piesakieties kursos līdz 16. septembrim, un jūsu ietaupījums – 15 % no mācību maksas. Īpašs piedāvājums – atvediet draugu un abi saņemiet 30 % atlaidi. 

Intensīvie angļu sarunvalodas apguves kursi, izmantojot jēdzieniski emocionālo metodi. Rīgā otru tādu nav! Tā ir unikāla iespēja iemācīties 1500 vārdu mēnesī un apgūt angļu sarunvalodu. Ātri, efektīvi un lieliskā noskaņojumā – 4 reizes nedēļā pa 4 akadēmiskajām stundām. Aicinām pieteikties jaunās grupās. Lai pievienotos jaunajai grupai, iesūtiet pieteikumu on-line.

Jēdzieniski emocionālā valodu apguves metode.

Valoda cilvēkam ir dota tādēļ, lai viņš mūžu nodzīvotu kā cilvēks.

Kāpēc šo metodi sauc par jēdzieniski emocionālo?

Kad mēs runājam, mēs izsakām ne tikai domas, bet arī jūtas. Un arī katra domai vienmēr ir kāds emocionāls tonis – vai nu to izsakām ar intonāciju, vai ar dažādiem neverbāliem līdzekļiem – mīmiku, žestiem, tembru…

Ar ko šī metode atšķiras no tradicionālajām?

Tam, ko mēs darām, nav analoga. Pirmkārt pašu valodu mēs uztveram atšķirīgi no citām metodēm. Tradicionālā metode pēta valodas sistēmu un uz šī pamata cenšas salikt veselumu, uzbūvēt valodu no elementiem. Taču valodu nebūvē, tā dzimst, rodas.

Uzzināt vairāk

Lingvists strukturālists Čārlzs Frīzs un metodiķis Roberts Lado ir gan teorētisku darbu, gan ārzemniekiem paredzēto angļu valodas mācību grāmatu autori. Lai gan viņu uzmanības centrā bija svešvalodu mācīšana pieaugušajiem, viņu koncepcija atstājusi būtisku ietekmi arī uz darbu ar skolas vecuma bērniem.

Uzzināt vairāk

Intensīvie angļu valodas kursi SPRINT ENGLISH.

Piedāvājam ekspress kursus angļu valodas leksikas un gramatikas pamatu apgūšanai.

Mācību procesā klausītāji apgūst visbiežāk saziņā lietotās valodas konstrukcijas un pārvar valodas barjeras.

Programma pirmkārt paredzēta tiem, kam plānots brauciens uz ārzemēm, kā arī tiem, kas nolēmuši atdzīvināt savulaik skolā vai augstskolā apgūtās zināšanas.

Uzzināt vairāk

VALODU KURSI BĒRNIEM un JAUNIEŠIEM no 4 līdz 18 gadiem.

Jaunajā mācību gadā valodu centrs KLASS piedāvā angļu, vācu, franču, latviešu un krievu valodas kursus grupās, kā arī individuālas nodarbības bērniem un jauniešiem. Sākusies pieteikšanās nodarbībām jaunajā mācību gadā. Nodarbības jaunajās WEEKEND SCHOOL grupās sāksies 14. un 15. septembrī, pārējās grupās – 16. un 17. septembrī.  Piesakoties kursos līdz 17. septembrim, jūsu ietaupījums – 10 % no mācību maksas. Lai pievienotos jaunajai grupai, iesūtiet pieteikumu on-line vai pa tālruni 29572147, 67331988.

ANGĻU VALODAS KURSI BĒRNIEM un JAUNIEŠIEM vecumā no 4 līdz 18 gadiem.

Jaunajā mācību gadā KLASS aicina uz angļu valodas kursiem. Nodarbības jaunajās WEEKEND SCHOOL grupās sāksies 14. un 15. septembrī, pārējās grupās – 16. un 17. septembrī.   Piesakieties kursos līdz 17. septembrim, un jūsu ietaupījums – 10 % no mācību maksas.

Īpaši izstrādātās valodas apguves programmas bērniem ir veidotas saskaņā ar ES valodu kompetences līmeņiem. Nodarbības notiek nelielās 4–6 audzēkņu grupās divas reizes nedēļā pa divām akadēmiskajām stundām. Pievienoties jaunai grupai – iesūtiet pieteikumu on-line.

Uzzināt vairāk

Latviešu valodas kursi skolēniem un jauniešiem. 

Jaunajā mācību gadā KLASS aicina uz latviešu valodas kursiem. Jaunajās latviešu valodas grupās nodarbības sāksies 16. un 17. septembrī. Piesakoties kursos līdz 17. septembrim, jūsu ietaupījums – 10 % no mācību maksas.

Īpaši izstrādātās valodu programmas ir veidotas saskaņā ar ES valodu kompetences līmeņiem. Nodarbības valodu mācību centrā KLASS notiek nelielās 4–6 audzēkņu grupās divas reizes nedēļā pa divām akadēmiskajām stundām. Pievienoties jaunai grupai – iesūtiet pieteikumu on-line.

Uzzināt vairāk

Franču valodas kursi bērniem un jauniešiem no 7 līdz 18 gadiem.

Jaunajā mācību gadā KLASS aicina uz franču valodas kursiem. Jaunajās francu valodas grupās nodarbības sāksies 16. un 17. septembrī. Piesakieties kursos līdz 17. septembrim un maksājiet par 10 % mazāk!

Īpaši izstrādātās valodu programmas ir veidotas saskaņā ar ES valodu kompetences līmeņiem. Nodarbības valodu mācību centrā KLASS notiek nelielās 4–6 audzēkņu grupās divas reizes nedēļā pa divām akadēmiskajām stundām. Pievienoties jaunai grupai – iesūtiet pieteikumu on-line

Uzzināt vairāk

Vācu valodas kursi bērniem un jauniešiem.

Jaunajā mācību gadā KLASS aicina uz vācu valodas kursiem. Jaunajās vācu valodas grupās nodarbības sāksies 16. un 17. septembrī. Piesakoties vācu valodas grupās līdz 17. septembrim, 10 % atlaide.

Īpaši izstrādātās valodu programmas ir veidotas saskaņā ar ES valodu kompetences līmeņiem. Nodarbības valodu mācību centrā KLASS notiek nelielās 4–6 audzēkņu grupās divas reizes nedēļā pa divām akadēmiskajām stundām. Pievienoties jaunai grupai – iesūtiet pieteikumu on-line.

Uzzināt vairāk

Krievu valodas kursi bērniem un jauniešiem. 

Jaunajā mācību gadā KLASS aicina uz krievu valodas kursiem. Jaunajās krievu valodas grupās nodarbības sāksies 16. un 17. septembrī. Piesakoties kursos līdz 17. septembrim, jūsu ietaupījums – 10 % no mācību maksas.

Īpaši izstrādātās valodu programmas ir veidotas saskaņā ar ES valodu kompetences līmeņiem. Nodarbības valodu mācību centrā KLASS notiek nelielās 4–6 audzēkņu grupās divas reizes nedēļā pa divām akadēmiskajām stundām. Pievienoties jaunai grupai – iesūtiet pieteikumu on-line.

Uzzināt vairāk

Valodu mācību centrs KLASS Rīgā pastāv jau vairāk nekā 20 gadu. Angļu, franču, vācu, latviešu un krievu valodas kursus vada pieredzējuši pasniedzēji, kuri izmanto unikālo jēdzieniski emocionālo mācību metodi.

Unikālas mācību metodes!

Mēs strādājam ar metodēm, kam Rīgā nav analoga. To sekmes apliecinājusi centra ilggadējā darba pieredze un simtiem mūsu absolventu atsauksmju.

KLASS Rīgā pastāv jau vairāk nekā 20 gadu.

Mēs piedāvājam dažādas programmas – pieaugušajiem un bērniem, regulāros un intensīvās apmācības, kā arī korporatīvajiem klientiem.

Рieredzējuši pasniedzēji

Vadošās pasniedzējas – Klarisa Perelmutere un Karine Akopjance – ir centra kvalitātes zīme un svešvalodu mūsdienīgas apguves etalons.