Par strukturālās valodu apguves metodes autoru
Amerikāņu valodnieks Čārlzs Kārpenters-Frīzs (Fries) bija Mičiganas
zinātņu akadēmijas akadēmiķis. Viņš beidzis Baknellas Universitāti, kur
strādājis arī par pasniedzēju, bet vēlāk – Mičiganas Universitātē. Vadījis
Angļu valodas pasniedzēju nacionālo padomi, ASV Lingvistikas biedrību,
bijis Lingvistikas institūta direktors, Mičiganas Universitātes Angļu valodas
institūta dibinātājs un direktors.
Galvenie zinātniskie darbi saistīti ar strukturālo lingvistiku. Sagatavojis
virkni angļu valodas mācību grāmatu ārzemniekiem, izstrādājis
svešvalodu apguves lingvistiskos pamatus.
Bijis žurnāla „College English” un „Language Learning” redaktors.

Par strukturālās mācību metodes principiem
Lingvists strukturālists Čārlzs Frīzs un metodiķis Roberts Lado ir gan
teorētisku darbu, gan ārzemniekiem paredzēto angļu valodas mācību
grāmatu autori. Lai gan viņu uzmanības centrā bija svešvalodu mācīšana
pieaugušajiem, viņu koncepcija atstājusi būtisku ietekmi arī uz darbu ar
skolas vecuma bērniem.
Frīza–Lado metodes pamatprincipi ir šādi: svešas valodas mācīšanās ir
cieši saistīta ar tās runātāju kultūru, jo valoda no kultūras nav atdalāma.
Tautas kultūras iepazīšanai ir ne tikai izglītojoša, bet arī tīri praktiska
nozīme.
Neatkarīgi no mērķa, mācību pamatu veido runātā valoda. Vispirms
mutiski apgūtais vārdu krājums tālākajā procesā palīdz labāk apgūt
rakstu valodu, ko aplūko kā jau jau apgūtā materiāla atpazīšanu un
tālāknodošanu grafiskā atveidojumā.
Savos darbos un praktiskajā darbībā Frīzs pievērsa uzmanību dažādu
valodu strukturālajām īpatnībām un pazīmēm.