Intensīvie angļu valodas kursi SPRINT ENGLISH
Piedāvājam ekspress kursus angļu valodas leksikas un gramatikas pamatu
apgūšanai.
Mācību procesā klausītāji apgūst visbiežāk saziņā lietotās valodas
konstrukcijas un pārvar valodas barjeras.
Programma pirmkārt paredzēta tiem, kam plānots brauciens uz ārzemēm,
kā arī tiem, kas nolēmuši atdzīvināt savulaik skolā vai augstskolā apgūtās
zināšanas.

Paātrināto angļu valodas kursu noslēgumā klausītājs spēs diezgan
pārliecinoši iepazīstināt ar sevi, uzturēt neilgu sarunu, pastāstīt par sevi
un savām interesēm, profesiju, ģimeni, patērzēt par laiku, klimata
pārmaiņām, interesantiem notikumiem. Ja radīsies nepieciešamība,
kursos apgūtais palīdzēs orientēties dažādās situācijās. Turklāt bez
sarežģījumiem sarunāties angliski kafejnīcā, veikalā, muzejā vai
ceļojumā.

Nodarbības notiek trīs reizes nedēļā pa trim akadēmiskajām stundām rītos
vai vakaros. Tās ilgst vienu mēnesi.
Maksa par kursiem 144 eiro.