Pieaugušajiem

Valodu kursi pieaugušajiem grupās vai Individuālas nodarbības

Intensīvie kursi

Intensīvie angļu valodas apguves kursi.

Bērniem un pusaudžiem

Apmācību programma bērniem un jauniešiem no 4 līdz 18 gadiem.

VALODU KURSI BĒRNIEM un JAUNIEŠIEMno 4 līdz 18 gadiem.

Valodu centrs KLASS piedāvā valodu kursus bērniem un pusaudžiem. Turpinās pieteikšana angļu, franču, vācu, latviešu un krievu valodas mācību grupās bērniem un pusaudžiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem.
Uzzināt vairāk

ANGĻU VALODAS KURSI BĒRNIEM un JAUNIEŠIEM vecumā no 4 līdz 18 gadiem.  

Valodu centrs KLASS piedāvā  WEEKEND SCHOOL – angļu valoda brīvdienās, angļu valodas grupas darba dienās, sagatavošanas kursus eksāmeniem IELTS, TOEFL, CAE.
Aicinām pieteikties jaunās angļu valodas grupās bērniem un jauniešiem:
– vecuma grupās no 5 līdz 6 gadiem (ar nelielam zināšanām)  – pirmdienās un trešdienās no 17.00 līdz 18.00;

– vecuma grupās no 9 līdz 10 gadiem – otrdienās un ceturtdienās  no 16.00 līdz 17.30;
– vecuma grupās no 15 līdz 17 gadiem  – svetdienās no 10.00 līdz 13.00.

Uzzināt vairāk  

LATVIEŠU VALODAS KURSI BĒRNIEM un JAUNIEŠIEM.  

Aicinām pieteikties jaunās latviešu  valodas grupās bērniem :

– vecuma grupās no 11 līdz 13 gadiem – pirmdienās un trešdienās no 14.30 līdz 15.30;

– vecuma grupās no 14 līdz 16 gadiem – otrdienās un ceturtdienās  no 17.30 līdz 19.00.
BASIC ENGLISH –  Angļu valodas kursi pieaugušajiem. No 0 līdz brīvai saziņai angļu valodā. Regulāras angļu valodas nodarbības. Viena līmeņa programma ilgst 4 mēnešus.
Turpinās pierakstīšana angļu valodas grupās. Aicinām pieteikties jaunās angļu valodas grupās pieaugušajiem: Intermediate, Low intermediate, Pre-intermediate un Elementary.

Angļu sarunvaloda mēneša laikā. Unikāla iespēja – 1500 jaunu vārdu mēnesī! Ātri. Efektīvi. Lieliskā noskaņojumā! Aicinām pieteikties jaunās grupās – līdz 12 kursantiem.

 Īpašs piedāvājums – atved draugu un abi saņemiet 30 % atlaidi.
Bonuss tiem, kuri pēc intensīvā kursa turpinās apgūt angļu valodu pie mums – KLASS piedāvā divas nedēļas mācīties bez maksas.
Pievienoties jaunai grupai – iesūtiet pieteikumu on-line.

 * Tikai tiem, kuri iepriekš nav mācījušies KLASS. Atlaides neattiecas uz individuālajām nodarbībām un nesummējas.

Valodu centrs KLASS piedāvā valodu kursus pieaugušajiem. Turpinās pierakstīšana jaunās angļu, vācu, franču, krievu un latviešu valodas grupās. Aicinām pieaugušos pieteikties valodu nodarbībām jaunās grupās. Iespējamas arī individuālas nodarbības.

Iesūtiet pieteikumu on-line.

* Tikai tiem, kuri iepriekš nav mācījušies KLASS. Atlaides neattiecas uz individuālajām nodarbībām un nesummējas.

Angļu valodas kursi pieaugušajiem. No 0 līdz brīvai saziņai angļu valodā. Regulāras angļu valodas nodarbības. 

Turpinās pierakstīšana angļu valodas grupās. Aicinām pieteikties jaunās angļu valodas grupās pieaugušajiem: Intermediate, Low intermediate, Pre-intermediate un  Elementary.

Visu līmeņu angļu valodas programmas pieaugušajiem ietver sarunvalodas leksiku un gramatiku, pilnveido valodas audio uztveri, lasīšanas un rakstīšanas iemaņas. Valodas apguve notiek pa posmiem. Viena līmeņa kursa apgūšanai paredzētas 64 akadēmiskās stundas, kas aizņem četrus mēnešus.

Nodarbības notiek 4–8 cilvēku grupās divas reizes nedēļā pa divām akadēmiskajām stundām. Iespējamas arī individuālas nodarbības.

Uzzināt vairāk

Latviešu valodas kursi pieaugušajiem.

Turpinās pierakstīšana jaunās latviešu valodas grupās.

Viena līmeņa kurss LATVIEŠU VALODA PIEAUGUŠAJIEM ilgst 64 akadēmiskās stundas – 4 mēnešus.

Nodarbības notiek divas reizes nedēļā pa divām akadēmiskajām stundām individuāli vai nelielās 4–8 cilvēku grupās.

Uzzināt vairāk

Franču valodas kursi.

KLASS piedāvā franču valodas kursus pieaugušajiem. Turpinās pierakstīšana jaunās  franču valodas grupās. 

Mācības notiek pa posmiem. Viena līmeņa FRANČU VALODAS kursa ilgums ir 64 akadēmiskās stundas – 4 mēneši. Nodarbības notiek divas reizes nedēļā pa divām akadēmiskajām stundām gan individuāli, gan nelielās 4–8 cilvēku grupās.

Uzzināt vairāk

Vācu valodas kursi pieaugušajiem.

Turpinās pierakstīšana jaunās vācu valodas grupās.

Mācības notiek pa posmiem. Viena līmeņa VĀCU VALODAS kursa ilgums ir 64 akadēmiskās stundas – 4 mēneši. Nodarbības notiek divas reizes nedēļā pa divām akadēmiskajām stundām gan individuāli, gan nelielās 4–8 cilvēku grupās.

Uzzināt vairāk

Krievu valodas kursi pieaugušajiem.

Turpinās pierakstīšana jaunās krievu valodas grupās.

Mācības notiek pa posmiem. Viena līmeņa KRIEVU VALODAS kursa ilgums ir 64 akadēmiskās stundas – 4 mēneši. Nodarbības notiek divas reizes nedēļā pa divām akadēmiskajām stundām gan individuāli, gan nelielās 4–8 cilvēku grupās.

Uzzināt vairāk

Intensīvie angļu valodas apguves kursi.

Intensīvie angļu sarunvalodas apguves kursi, izmantojot jēdzieniski emocionālo metodi. Rīgā otru tādu nav! Tā ir unikāla iespēja iemācīties 1500 vārdu mēnesī un apgūt angļu sarunvalodu. Ātri, efektīvi un lieliskā noskaņojumā – 4 reizes nedēļā pa 4 akadēmiskajām stundām. Aicinām pieteikties jaunās grupās – līdz 12 kursantiem.

Īpašs piedāvājums – atved draugu un abi saņemiet 30 % atlaidi.

Bonuss tiem, kuri pēc intensīvā kursa turpinās apgūt angļu valodu pie mums – KLASS piedāvā divas nedēļas mācīties bez maksas.

Pievienoties jaunai grupai – iesūtiet pieteikumu on-line.

Jēdzieniski emocionālā valodu apguves metode.

Valoda cilvēkam ir dota tādēļ, lai viņš mūžu nodzīvotu kā cilvēks.

Kāpēc šo metodi sauc par jēdzieniski emocionālo?

Kad mēs runājam, mēs izsakām ne tikai domas, bet arī jūtas. Un arī katra domai vienmēr ir kāds emocionāls tonis – vai nu to izsakām ar intonāciju, vai ar dažādiem neverbāliem līdzekļiem – mīmiku, žestiem, tembru…

Ar ko šī metode atšķiras no tradicionālajām?

Tam, ko mēs darām, nav analoga. Pirmkārt pašu valodu mēs uztveram atšķirīgi no citām metodēm. Tradicionālā metode pēta valodas sistēmu un uz šī pamata cenšas salikt veselumu, uzbūvēt valodu no elementiem. Taču valodu nebūvē, tā dzimst, rodas.

Uzzināt vairāk

Lingvists strukturālists Čārlzs Frīzs un metodiķis Roberts Lado ir gan teorētisku darbu, gan ārzemniekiem paredzēto angļu valodas mācību grāmatu autori. Lai gan viņu uzmanības centrā bija svešvalodu mācīšana pieaugušajiem, viņu koncepcija atstājusi būtisku ietekmi arī uz darbu ar skolas vecuma bērniem.

Uzzināt vairāk

Intensīvie angļu valodas kursi SPRINT ENGLISH.

Piedāvājam ekspress kursus angļu valodas leksikas un gramatikas pamatu apgūšanai.

Mācību procesā klausītāji apgūst visbiežāk saziņā lietotās valodas konstrukcijas un pārvar valodas barjeras.

Programma pirmkārt paredzēta tiem, kam plānots brauciens uz ārzemēm, kā arī tiem, kas nolēmuši atdzīvināt savulaik skolā vai augstskolā apgūtās zināšanas.

Uzzināt vairāk

Valodu centrs KLASS piedāvā valodu kursus bērniem un pusaudžiem. Turpinās pieteikšana angļu, franču, vācu, latviešu un krievu valodas mācību grupās bērniem un pusaudžiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem.

Īpaši izstrādātās svešvalodu apguves programmas ir veidotas saskaņā ar ES valodu kompetences līmeņiem.
Pievienoties jaunai grupai – iesūtiet pieteikumu on-line.

* Tikai tiem, kuri iepriekš nav mācījušies KLASS. Atlaides neattiecas uz individuālajām nodarbībām un nesummējas.

ANGĻU VALODAS KURSI BĒRNIEM un JAUNIEŠIEM vecumā no 4 līdz 18 gadiem.

Valodu centrs KLASS piedāvā  WEEKEND SCHOOL – angļu valoda brīvdienās, angļu valodas grupas darba dienās, sagatavošanas kursus eksāmeniem IELTS, TOEFL, CAE.

Aicinām pieteikties jaunās angļu valodas grupās bērniem un jauniešiem:
– vecuma grupās no 5 līdz 6 gadiem (ar nelielam zināšanām)  – pirmdienās un trešdienās no 17.00 līdz 18.00;
– vecuma grupās no 9 līdz 10 gadiem – otrdienās un ceturtdienās  no 16.00 līdz 17.30;
– vecuma grupās no 15 līdz 17 gadiem  – svetdienās no 10.00 līdz 13.00.

Turpinās pierakstīšana angļu valodas grupās – iesūtiet pieteikumu on-line.

Īpaši izstrādātās valodas apguves programmas bērniem ir veidotas saskaņā ar ES valodu kompetences līmeņiemNodarbības notiek nelielās 4–6 audzēkņu grupās divas reizes nedēļā pa divām akadēmiskajām stundām.

Uzzināt vairāk

Latviešu valodas kursi skolēniem un jauniešiem.

Valodu centrs KLASS aicina uz latviešu valodas kursiem bērnus, skolēnus un jauniešus.

Aicinām pieteikties jaunās latviešu  valodas grupās bērniem :

– vecuma grupās no 11 līdz 13 gadiem – pirmdienās un trešdienās no 14.30 līdz 15.30;

– vecuma grupās no 14 līdz 16 gadiem – otrdienās un ceturtdienās  no 17.30 līdz 19.00.

Pievienoties jaunai grupai – iesūtiet pieteikumu on-line.

Īpaši izstrādātās valodu programmas ir veidotas saskaņā ar ES valodu kompetences līmeņiemNodarbības valodu mācību centrā KLASS notiek nelielās 4–6 audzēkņu grupās divas reizes nedēļā pa divām akadēmiskajām stundām.

Uzzināt vairāk

Franču valodas kursi bērniem un jauniešiem no 7 līdz 18 gadiem. 

Jaunajā mācību gadā valodu centrs KLASS aicina uz franču valodas kursiem bērnus, skolēnus un jauniešus.

Īpaši izstrādātās valodu programmas ir veidotas saskaņā ar ES valodu kompetences līmeņiem. Nodarbības valodu mācību centrā KLASS notiek nelielās 4–6 audzēkņu grupās divas reizes nedēļā pa divām akadēmiskajām stundām.

Uzzināt vairāk

Vācu valodas kursi bērniem un jauniešiem.

Valodu centrs KLASS aicina uz vācu valodas kursiem bērnus, skolēnus un jauniešus.

Īpaši izstrādātās valodu programmas ir veidotas saskaņā ar ES valodu kompetences līmeņiem. Nodarbības valodu mācību centrā KLASS notiek nelielās 4–6 audzēkņu grupās divas reizes nedēļā pa divām akadēmiskajām stundām. 

Pievienoties jaunai grupai – iesūtiet pieteikumu on-line.

Uzzināt vairāk

Krievu valodas kursi bērniem un jauniešiem.

Valodu centrs KLASS aicina uz krievu valodas kursiem bērnus, skolēnus un jauniešus.

Īpaši izstrādātās valodu programmas ir veidotas saskaņā ar ES valodu kompetences līmeņiem. Nodarbības valodu mācību centrā KLASS notiek nelielās 4–6 audzēkņu grupās divas reizes nedēļā pa divām akadēmiskajām stundām. 

Pievienoties jaunai grupai – iesūtiet pieteikumu on-line.

Uzzināt vairāk

Valodu mācību centrs KLASS Rīgā pastāv jau vairāk nekā 20 gadu. Angļu, franču, vācu, latviešu un krievu valodas kursus vada pieredzējuši pasniedzēji, kuri izmanto unikālo jēdzieniski emocionālo mācību metodi.

Unikālas mācību metodes!

Mēs strādājam ar metodēm, kam Rīgā nav analoga. To sekmes apliecinājusi centra ilggadējā darba pieredze un simtiem mūsu absolventu atsauksmju.

KLASS Rīgā pastāv jau vairāk nekā 20 gadu.

Mēs piedāvājam dažādas programmas – pieaugušajiem un bērniem, regulāros un intensīvās apmācības, kā arī korporatīvajiem klientiem.

Рieredzējuši pasniedzēji

Vadošās pasniedzējas – Klarisa Perelmutere un Karine Akopjance – ir centra kvalitātes zīme un svešvalodu mūsdienīgas apguves etalons.